მისამართი: ვარკეთილის 3 ის, მე-3 მკ/რ,  ჯავახეთის ქუჩა.

ტელეფონი: 2 79 04 40

საიტის ადმინისტრაციასთან კავშირისთვის გამოიყენეთ ვებ-ფორმა და გთხოვთ მიუთითოთ ზუსტად ელექტრონული
ფოსტა ან წერილში მიუთითეთ თქვენი ტელეფონის ნომერი.

სახელი
ელექტრონული ფოსტა