11.02.2019-17.02.2019 

მამა დავითის კვირა
თარიღი დღე  დრო  მსახურება
11.თებერვალი ორშაბათი 10:00 სთ აღსარებები მამა დიმიტრისთან
14.თებერვალი ხუთშაბათი 10:00 სთ აღსარებები მამა დავითთან
14.თებერვალი ხუთშაბათი 15:00 სთ აღსარებები მამა იოანესთან
14.თებერვალი  ხუთშაბათი 16:00 სთ

ლოცვა

15.თებერვალი  პარასკევი 09:30 სთ სადღესწაულო წირვა (მირქმა)
16.თებერვალი  შაბათი 16:00 სთ ლოცვა
17.თებერვალი  კვირა 09:30 სთ წირვა